Zaloguj się

Podaj swój login i hasło aby się zalogować:

inVENTer GmbH
Ortsstraße 4a
07751 Löberschütz
E-Mail: info(at)inventer.de

Now new

Ansturm auf inVENTer „Flair“

Neue Innenblende bereits ausgebucht: Obwohl der Verkauf der neuen inVENTer-Innenblende „Flair“ offiziell erst im Dezember starten wird, ist die Anzahl an Vorbestellungen überwältigend.

Nota prawna

inVENTer GmbH
Ortsstraße 4a
07751 Löberschütz
Niemcy

Telefon: +49 (0) 36427 211 0
Faks: +49 (0) 36427 211 113
E-mail: info(at)inventer.de
Strona www: www.inventer.de

Prezes przedsiębiorstwa: Annett Wettig, Ronnie George
Numer identyfikacji podatkowej VAT: DE815494982
Wpis do rejestru handlowego: Sąd Rejonowy w Jena nr HRB 510380

Ochrona danych osobowych

Podczas odwiedzin na stronie www.inventer.de nie są pobierane żadne dane osobowe.

Następujące informacje są zapisywane w pliku dziennika naszego serwera wyłącznie anonimowo do celów statystycznych:

  • adres IP osoby odwiedzającej stronę;
  • data, godzina i strefa czasowa wizyty;
  • rodzaj zapytania, typ protokołu i status dostępu (np. „przekazywanie strony”, „nie odnaleziono strony” itd.);
  • rozmiar poszukiwanych stron oraz ich oznaczenie;
  • adres strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie na naszą witrynę (np. google.de);
  • określenie rodzaju stosowanej wersji przeglądarki włącznie z systemem operacyjnym.

W przypadku dobrowolnie podawanych danych, np. podczas przekazywania danych z formularzy i ankiet, zapisujemy także informacje osobowe. Danymi osobowymi w rozumieniu niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) są poszczególne informacje osobiste lub rzeczowe dotyczące określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Dane te są przez nas chronione z wykorzystaniem środków organizacyjnych i technicznych zgodnie z zaleceniami niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych w sektorze teleinformatycznym (TDDSG).

Jeśli podczas wypełniania ankiet zostanie zgłoszone zapotrzebowanie na konkretną ofertę wdrożenia, wówczas dane te zostaną przesłane drogą e-mailową do inVENTer GmbH i nie będą przechowywane na serwerze. Firma InVENTer może przekazać dane dotyczące oferty swojemu przedstawicielstwu działającemu w danej lokalizacji w celu dostarczenia Państwu pożądanych informacji.

Stosowanie plików cookie: Określone strony mogą używać plików cookie bez informowania Państwa o tym fakcie. Ustawienia większości przeglądarek umożliwiają automatyczną akceptację tych plików. Można jednak dezaktywować opcję zapisywania plików cookie lub zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby użytkownik był informowany o przesłaniu tych plików.

Strona ta zbiera i gromadzi dane w oparciu o technologię firmy Google Analytics (Google Inc.) (www.google.de/analytics) do celów marketingowych i optymalizacyjnych. Na podstawie tych danych można tworzyć profile użytkowników z użyciem pseudonimów. Do tego celu wykorzystuje się pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki używanej przez osobę odwiedzającą stronę. Pliki cookie umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. Bez osobno udzielonej zgody dane zebrane z wykorzystaniem technologii etracker nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osobowej użytkowników odwiedzających tę stronę oraz nie będą kojarzone z danymi osobowymi za pośrednictwem nośnika pseudonimu. Zgoda na gromadzenie i zapisywanie danych może zostać w każdej chwili wycofana ze skutkiem przyszłym.

Treść oferty online

Autor w żaden sposób nie gwarantuje aktualności, prawidłowości, kompletności oraz jakości podanych informacji. Zasadniczo wyklucza się roszczenia wobec autora z tytułu szkód materialnych lub ideowych będących wynikiem wykorzystania lub braku wykorzystania udostępnionych informacji, względnie wykorzystania błędnych i niekompletnych informacji, o ile nie zostanie udowodnione umyślne lub rażąco niedbałe działanie ze strony autora. Całość prezentowanej oferty jest niewiążąca. Autor wyraźnie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, uzupełnienia, usunięcia oraz czasowego lub ostatecznego zaprzestania publikacji części stron lub też całości prezentowanej oferty bez osobnego powiadomienia o tym fakcie.

Prawo autorskie i prawo oznaczeń odróżniających

Autor dokłada starań, aby we wszystkich publikacjach uwzględniać prawa autorskie do użytych grafik, nagrań dźwiękowych, filmów oraz tekstów; używać grafik, nagrań dźwiękowych, filmów i tekstów swojego autorstwa oraz korzystać z nielicencjonowanych grafik, nagrań dźwiękowych, filmów oraz tekstów. Wszystkie znaki towarowe wymienione w ramach oferty internetowej oraz ew. przez osoby trzecie podlegają w nieograniczonym stopniu przepisom aktualnie obowiązującego prawa oznaczeń odróżniających oraz stanowią przedmiot praw posiadania ich zarejestrowanych właścicieli. Samo tylko wzmiankowanie nie jest podstawą do traktowania znaków towarowych jako niechronionych prawami osób trzecich.

Treści witryny internetowej „inVENTer” firmy inVENTer GmbH są chronione prawem autorskim. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie, tłumaczenie lub wykorzystanie w systemach elektronicznych treści takich jak teksty, zdjęcia, grafiki i animacje (także fragmentarycznie) bez pisemnej zgody firmy inVENTer stanowi naruszenie praw autorskich i tym samym podlega karze.

Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część witryny, z której nastąpiło przekierowanie na tę stronę. W przypadku, gdy części lub całe partie niniejszego tekstu nie odpowiadają lub też nie w pełni odpowiadają obowiązującemu stanowi prawnemu, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostaje nienaruszona.

Programowanie

TRITUM GmbH – agencja TYPO3 z Jeny